Nieuws

Hier tref je actuele informatie aan, bijvoorbeeld over onze cursussen en over de Nieuwsbrief, evenals het nieuwsbrief-archief met relevante artikelen.

Belbin in De Canon van het leren.

Met de Canon van het leren hebben Manon Ruijters en Robert-Jan Simons een standaardwerk op het gebied van leren en ontwikkelen neergezet. Een basiswerk over leren in en om organisaties.

De Canon van het leren maakt de verbinding tussen de theorie en praktijk van het leren. In vijftig artikelen wordt ingezoomd op vijftig belangrijke concepten en hun grondleggers op het gebied van leren en ontwikkelen. Van het actieonderzoek van Kurt Lewin en de logische niveaus van Gregory Bateson tot aan de leerstijlen van David Kolb en de Appreciative Inquiry.

Elk artikel geeft een biografie van de grondlegger(s) en een beschrijving van de centrale concepten, vertelt over nieuwe ontwikkelingen en diverse toepassingen, staat stil bij recent onderzoek, bespreekt kritische noten en geeft nuttige referenties.

Aan dit boek kon een artikel over Belbin en zijn teamrol management niet ontbreken. Aan Rob Groen werd gevraagd dit artikel op te stellen, dat zal worden opgenomen in de nieuwe editie van de Canon van het leren.

Canon

loginfigureInloggen