André Meester

André Meester (1945) heeft gedurende zijn carrière veel verschillende dingen gedaan. Zo was hij chemisch analist, researchmedewerker aan een universiteit (biochemie), reclasseringsambtenaar, leerplichtambtenaar, maatschappelijk werker, gezinstherapeut, docent, directeur van een welzijnsorganisatie, ondernemer, softwareontwikkelaar, trainer en consultant. "Had ik maar een vak geleerd" is een uitspraak die wel een beetje op hem van toepassing is, al beweert hij zelf dat gezinstherapeut zijn échte vak is. Hij is oprichter (in 1987) en eigenaar (samen met zijn echtgenote Edda, zie elders op deze site) van het Servicebureau voor automatisering en organisatie-ontwikkeling (SAO).

Sinds 1984 is hij bij de ontwikkeling van Teamrol Management in Nederland betrokken en leidde (samen met Rob Groen en Peter Tisseur†) vele Teamopoly seminars. Daarnaast houdt hij zich vooral ook bezig met de meer technische kanten van Interplace, zoals software ontwikkelen en statistiek. Als Plant/Monitor (met een klein beetje Vormer) is hij vooral gericht op het ontwikkelen en verbinden van ideeën en het leveren van kritische bijdragen op de ideeën van anderen.

Dat hij nu met pensioen zou moeten zijn, is een administratief gegeven dat zowel hem als zijn collega's nog niet is opgevallen. Met veel plezier en enthousiasme is hij betrokken bij Belbin NL en het ontwikkelen van nieuwe concepten en producten.

loginfigureInloggen